Наука

magisterГорджуся тим, що захистив Докторську дисертацію в області Інформаційної Безпеки у Франції, Ecole Centrale de Nantes. На даний момент продовжую наукову діяльність, якщо у вас є питання чи пропозиції, не соромтися писати. Нижче, можна ознайомитися з деякими моїми працями.

 

Список основних наукових праць

Book Chapter

 1. Garasym, I. Taralova, R. Lozi: Chapter: New nonlinear CPRNG based on tent and logistic maps, pp. 135-166, in Ed. Jinhu Lü, Xinghuo Yu, Guanrong Chen, and Wenwu Yu, Complex Systems and Networks — Dynamics, Controls and Applications, Springer-Verlag, August 2015. (Оригінал або Безкоштовно )

International Journals

 1. Garasym, I. Taralova, R. Lozi: Application of observer-based chaotic synchronization and identifiability to original CSK model for secure information transmission, in Ed. Ms. Kiran – Indian Journal of Industrial and Applied Mathematics (Vol. 6, No. 1, June 2015), pp 1-26. (Переглянути)
 2. Garasym, Oleg, René Lozi, and Ina Taralova. “Robust PRNG based on homogeneously distributed chaotic dynamics.” Journal of Physics: Conference Series. Vol. 692. No. 1. IOP Publishing, 2016. (Переглянути)

International Conferences

 1. Garasym, I. Taralova. High-speed encryption method based on switched chaotic model with changeable parameters / The international conference for internet technology and secured transactions (ICITST-2013), 09-12.12.2013, pp. 41 – 46) ; (Переглянути)
 2. Petrakieva, O. Garasym, I. Taralova. G-interval method for secure chaotic synchronization and information transmission / The international conference for internet technology and secured transactions (ICITST-2014), 08-10.12.2014, pp. 37 – 42) ; (Переглянути)
 3. Garasym, I. Taralova, R. Lozi, Application of nonlinear dynamics to chaotic PRNG design, in: European conferance on iteration theory (ECIT), 2014 International Conference on, 16-19.09.2014, p. 20 ;
 4. Garasym, R. Lozi, I. Taralova, Exploring some topologies of coupled chaotic networks / International workshop on Nonlinear Maps and Their Applications (NOMA-2015) , 15-16.06.2015 , p. 1-6; (Переглянути)

Published In Ukraine

 1. Гарасим О. Р. Захист конфіденційної інформації / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Зб. Тез доп. 65-ї наукової конференції НУ «ЛП». – Львів, 2008.
 2. Гарасим О. Р. Проблеми захисту документів / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Сборник трудов международной студенческой научно-технической конференции «Информатика и компьютерные технологии». – Донецк: ДонНТУ. – 2007.
 3. Гарасим О. Р. Роль документів у промисловому шпіонажі / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Тези першої університетської конференції молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук». – Львів, 2008. – с. 39-41.
 4. Гарасим О. Р. Взаємозв’язок та захист електронних і паперових документів як чинник інформаційної безпеки / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Зб. Тез доп. 66-ї наукової конференції НУ «ЛП». – Львів, 2009. –212 с.
 5. Гарасим О. Р. Організація захисту конфіденційних документів / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Сборник трудов международной студенческой научно-технической конференции «Информатика и компьютерные технологии». – Донецк: ДонНТУ. – 2008.
 6. Гарасим О.Р. Автоматизація формування особових справ як відбір кандидатів за психологічним критерієм для надання доступу до конфіденційної інформації / Гарасим О. Р. // Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009.–316 с. С [10-12]
 7. Гарасим О.Р. Виявлення підроблень корпоративної документної інформації та її захист / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. Матеріалів VI Міжнар. Наук-прак. Конф., Київ, 19-21 травня 2009 р. –К., 2009 р. –320 с. [50-52] C
 8. Гарасим О.Р. Фізико-хімічні методи захисту документів / Гарасим О. Р., Комова М. В. //Документознавство та інформаційна діяльність: Збірник студ. наук. робіт/За ред. І.П. Карого, М.В. Комової; Нац. Ун-т «Львівська політехніка», ІГСН. – Львів, 2009. – 148 с. [9-10] C.
 9. Гарасим О.Р. Оптимізація вибору номенклатури елементів захисту корпоративної документації методом аналізу ієрархій на основі нелінійної згортки критеріїв / Гарасим О. Р., Комова М. В. // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з інтелектуальної власності: Збірник тез доповідей конференції. – Маріуполь, 2010. – 52 с. [10-12] C.
 10. Гарасим О.Р. Організація захищеного електронного документообігу в мережах електронного урядування / Гарасим О. Р., Комова М. В., Литвин В.В. // Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг (ІУС ТА КМ-2010): Збірка матеріалів І Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2010. – 351с.  [276-280] C.
 11. Гарасим О.Р. Методи вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації / В.А. Висоцька, О.Р. Гарасим // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка», №673. – Львів, 2010. – 398 с.  [220-232] C.
 12. Гарасим О.Р. Конкурентна розвідка у корпоративній системі / Л.Чирун, О. Гарасим // Комп’ютерні науки та інженерія: Матеріали ІV Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2010. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010.–408 с. С [110-111]
 13. Гарасим О.Р. Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією / О.Р. Гарасим, Л.Б. Чирун // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка», №689. – Львів, 2010. – 359 с. [117-128] C.
 14. Гарасим О.Р. Аналіз захищеності мережі на основі консолідованих ресурсів загроз / О.Р. Гарасим, Л.Б. Чирун // Інформаційні системи та мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка», №699. – Львів, 2011. – 387 с. [270-280] C.
 15. Вибір пошукової системи визначення наукового індексу цитованості [Текст] / О. Р. Гарасим // Cистемні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – № 4. – С. 121─129. – на укр. яз.
 16. Гарасим О. Р. Застосування теорії хаосу в ризик-менеджменті інформаційної безпеки / О. Р. Гарасим, Ю. Р. Гарасим, П. Гаранюк, І. Гаранюк // збірник наукових праць «комп’ютерні технології друкарства». – Львів, 2013. – № 29. – с. 99-111.
Share This